СЪБИТИЯ        ВИДОВЕ СЪБИТИЯ

Много е трудно да бъдат разделени и категоризирани различните видове събития, кампании, изяви, партита, празници и най-различни форуми, защото те са в постоянна симбиоза, преливат едно в друго, жанровете вече са многобройни и имат много стилове, течения и разновидности, но това е бъдещето!!!


На практика всяко едно частно, корпоративно, браншово или друго  събитие може да се превърне в специално, стига да е различно от другите такива и да е направено от професионалисти, които си разбират от работата и го правят с много креативност и хъс, търсейки и постигайки неговата атрактивност и уникалност.


Все пак ще се опитаме да направим някаква обща категоризация на различните по вид събития, с уговорката (и е желателно) да се има в предвид, че те винаги могат да „прелеят” едно в друго, да се синтезират творчески, концептуално и естетично, с цел да се запомнят за дълго и да постигнат своя максимален ефект и цел.


Между изброените по-долу видове събития Вие със сигурност ще откриете и Вашето, но още по-интересно ще бъде заедно да измислим съвсем ново по вид събитие, което да спре дъха на всички гости и да се коментира дълго след това …


1. Светски събития 


2. Специални събития 

 

3. Бизнес и браншови събития и форуми

 

4. Корпоративни и фирмени празници и събития 

 

5. Политически събития 

 

6. Празници на градове, области, общини и др. 

 

7. Музикални и артистични събития 

 

8. Детски събития 

 

9. Спортни събития

 

10. Лични, семейни и частни събития и празници

 

11. Официални национални, международни и религиозни празници и събития

 

12. Фестивали от всякакъв характер